Condicions d´ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), H2O2 SPORTGLOBAL SL informa que és titular del lloc web www.h2o2sportglobal.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, H2O2 SPORTGLOBAL SL informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és H2O2 SPORTGLOBAL SL, amb CIF B57748782 i domicili social a PRINCIPES D’ESPANYA, 3 07141, MARRATXI (ILLES BALEARS), inscrita al Registre Mercantil, en el tom 2490, foli 21, full PM69152 i inscripció 3 . l’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: [email protected]

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de H2O2 SPORTGLOBAL SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de H2O2 SPORTGLOBAL SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de H2O2 SPORTGLOBAL SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per H2O2 SPORTGLOBAL SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per ell.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per H2O2 SPORTGLOBAL SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

H2O2 SPORTGLOBAL SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

H2O2 SPORTGLOBAL SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, H2O2 SPORTGLOBAL SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

H2O2 SPORTGLOBAL SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l´informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d´H2O2 SPORT GLOBAL SL amb CIF B57748782 i domicili social situat en PRINCIPES DE ESPAÑA 3 07141, MARRATXÍ (ILLES BALEARS), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conversació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s´informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que H2O2 SPORT GLOBAL SL té previst realitzar:

  • Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds i instal·lació de cookies.
  • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
  • Base legítima: El consentiment de l´interessat.

D´acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d´accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l´oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així con la renovació del consentiment prestat per al tractament d´aquests, dirigint la seva petició a l´adreça postal PRINCIPES DE ESPAÑA 3 07141, MARRATXÍ (ILLES BALEARS) o al correu electrònic [email protected] . Podrà dirigir-se a l´Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

H2O2 SPORTGLOBAL SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de H2O2 SPORTGLOBAL SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de H2O2 SPORTGLOBAL SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de H2O2 SPORTGLOBAL SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de H2O2 SPORTGLOBAL SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

H2O2 SPORTGLOBAL SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. H2O2 SPORTGLOBAL SL té el seu domicili a ILLES BALEARS, Espanya.